Error: connect(ipc-proxy) failed: Permission denied

MAREN ZUBIZARRETA maren.zubizarreta at ehu.eus
Wed Aug 8 12:41:11 EEST 2018


Hello:

We have got 2 directors and three backend mailbox servers.
I get the following error " Error: connect(ipc-proxy) failed: Permission denied".

I have read the article https://www.dovecot.org/list/dovecot/2012-August/137349.html
and we have done as signaled in the two director servers with no success,

So, we have tried now to set it like this:
        service ipc {
         unix_listener ipc {
          user = dovecot # This is already the default in v2.3.1+
          group =
          mode = 0777
         }
        }
that cause the socket to have full permissions:
        srwxrwxrwx 1 dovecot root 0 ago 8 10:00 /var/run/dovecot/ipc

but even so, I still get the same behaviour.

And when you try "doveadm director kick user" , nothing happens

Can anyone give me any hint.

Thanks a lot in advance

Maren Zubizarreta

Sistemen Analista / Analista de Sistemas
maren.zubizarreta at ehu.es<mailto:maren.zubizarreta at ehu.es>
94 601 8389

IKT GERENTEORDETZA/VICEGERENCIA TIC
UPV/EHU
Barrio Sarriena,s/n | 48940 LEIOA
T.: +34 946012000 | F.: +34 946012200
www.ehu.es<http://www.ehu.es/>

[http://www.unibertsitate-hedakuntza.ehu.es/p268-content/es/contenidos/informacion/manual_id_corp/es_manual/images/logo-firma-corporativa.jpg]


ERNE! Baliteke mezu honen zatiren bat edo mezu osoa legez babestuta egotea. Mezuak badu bere hartzailea. Okerreko helbidera heldu bada (helbidea gaizki idatzi, transmisioak huts egin) eman abisu igorleari, korreo honi erantzunda. Kontuz! Mezua ez bada zuretzat, ez erabili, ez zabaldu beste inori, ez kopiatu eta ez baliatu.
¡ATENCIÓN! Este mensaje contiene información privilegiada o confidencial a la que sólo tiene derecho a acceder el destinatario. Si usted lo recibe por error le agradeceríamos que no hiciera uso de la información y que se pusiese en contacto con el remitente.
[http://www.unibertsitate-hedakuntza.ehu.es/p077-9030/es/contenidos/informacion/manual_id_corp/es_manual/images/recicla_firma_email_upv.gif]

E-mail hau inprimatu baino lehen egiaztatu inprimatzeko beharra.
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://dovecot.org/pipermail/dovecot/attachments/20180808/6f71847c/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 11970 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <https://dovecot.org/pipermail/dovecot/attachments/20180808/6f71847c/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.gif
Type: image/gif
Size: 225 bytes
Desc: image002.gif
URL: <https://dovecot.org/pipermail/dovecot/attachments/20180808/6f71847c/attachment-0001.gif>


More information about the dovecot mailing list