dovecot-2.0-sslstream: doc/wiki/Makefile.am fix.

dovecot at dovecot.org dovecot at dovecot.org
Sat Feb 13 02:55:08 EET 2010


details:   http://hg.dovecot.org/dovecot-2.0-sslstream/rev/9110c752e32e
changeset: 10087:9110c752e32e
user:      Timo Sirainen <tss at iki.fi>
date:      Fri Oct 16 13:16:02 2009 -0400
description:
doc/wiki/Makefile.am fix.

diffstat:

1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
doc/wiki/Makefile.am.in |    2 +-

diffs (11 lines):

diff -r b0a871a899dd -r 9110c752e32e doc/wiki/Makefile.am.in
--- a/doc/wiki/Makefile.am.in	Fri Oct 16 13:04:16 2009 -0400
+++ b/doc/wiki/Makefile.am.in	Fri Oct 16 13:16:02 2009 -0400
@@ -6,4 +6,4 @@ EXTRA_DIST = \
 EXTRA_DIST = \
 	$(wikifiles)
 
-wikifiles = \
\ No newline at end of file
+wikifiles = 
\ No newline at end of file


More information about the dovecot-cvs mailing list